నిత్యాన్నదానానికి విరాళాలు అందజేత

జంగారెడ్డిగూడెం:
ఈ రోజు స్వయంభూ శ్రీ మద్ది ఆంజనేయస్వామి వారి దేవస్ధానమునకు చెందిన శ్రీ మద్ది ఆంజనేయస్వామి వారి శాశ్వత నిత్యాన్నదాన ట్రస్టు, గురవాయిగూడెం నందు జరుపబడుచున్న అన్నదాన కార్యక్రమమునకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, టి.నరస్సాపురం గ్రామమునకు చెందిన కనుమూరి రామచంద్రరాజు, అన్నపూర్ణమ్మ దంపతులు రూ.5,116 వత్సవాయి సత్య వెంకట సూర్యనారాయణరాజు, సుభద్రాదేవి రూ. 5,116లు శాశ్వత అన్నదాన పధకమునకు విరాళముగాపై మొత్తము రూ॥ 10,232ను కనుమూరి అన్నపూర్ణమ్మ ఆయా కార్యనిర్వహణాధికారి పెన్మెత్స విశ్వనాధరాజు చేతు మీదుగా దేవస్ధానమునకు అందజేసినట్లు, దాతకు స్వయంభూ శ్రీ మద్ధి ఆంజనేయస్వామి వారి దివ్య ఆశీస్సు తప్పక ఉంటాయని ఆయా కార్యనిర్వహణాధికారి పెన్మెత్స విశ్వనాధరాజు, ఆయా ఛైర్మన్‌ యిందుకూరి రంగరాజు తెల్పినారు.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *