పింఛన్‌ కోసం వృద్దుల పడిగాపులు

గోపాలపురం:

మండలంలోని వివిధ గ్రామ పంచాయతీలలో సర్వర్లు పనిచేయకపోవడంతో పింఛను దారులు నానా అవస్ధులు పడుతున్నారు. చెరుకుమిల్లి గ్రామంలో మొత్తం పింఛను దారులు 140 మంది ఉండగా కేవలం 4 గురికి మాత్రమే పింఛన్లు అందజేసారు. రెండు రోజులుగా సర్వర్లు పనిచేయడం లేదని అందుకు మేము చేసేది లేదని కార్యదర్శులు చెబుతున్నారు. సర్వర్లు పని చేయడం లేదన్న విషయం తెలియక వృద్ధులు, వికాలాంగులు, వితంతువులు తమ పనులు మనుకుని ఆయా పంచాయతీల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు వచ్చిన వృద్ధులకు కనీసం కొన్ని చోట్ల త్రాగునీరు కూడా ఉండటం లేదు. నెలనెలా పింఛను సమయానికి రెండు నుండి మూడు రోజులు పనులు మానుకుని ఇదే పనిమీద ఉంటున్నామని రోజుకు రూ. 200 కూలీ నష్టపోతున్నట్లు పింఛను దారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పింఛను దారులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఆలోచించాలని లేదా పాత పద్దతిలో అందచేయాలని వేడుకుంటున్నారు.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *