చెవిలో పూలు చేతిలో చిడతలు

కాపులను బిసిలుగా గుర్తించాలని చెవిలో పూలు పెట్టుకుని నిరసన—-
ఆకివీడు (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా): కాపును బిసిలుగా గుర్తించాలని అంతవరకూ తమ నిరసనలు ఆగవని రాధా`రంగా మిత్ర మండలి నాయకులు నిమ్మల నాగు అన్నారు. ముద్రగడ పద్మనాభంకు మద్ధతుగా ఆకివీడు మాదివాడ బస్టాండు వద్ద గల గాందీ విగ్రహం వద్ద బిసి రిజర్వేషన్‌ కొరకు చెవిలో పూలు పెట్టుకుని, చిడతలు వాయిస్తూ కాపు సంఘం నాయకులు నిరసన తెలిపారు.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *