ఏసిబి వలలో ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్

నిడదవోలు, (పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా) : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు ఆర్టీసీ డిపో పై ఏసిబి అధికారులు దాడి చేశారు. నిడదవోలు ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ సుబ్బారావు ఒక వ్యక్తి నుండి ఐదు వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండ్ పట్టుకున్నారు ఏసిబి అధికారులు. స్వీపర్ కాంట్రాక్టర్ కు బిల్లుల రిలీజ్ చేయటానికి లంచం డిమాండ్ చేసాడు ఆర్టీసి డిఎమ్. దీంతో కాంట్రాక్టర్ ఏసిబి అధికారులను ఆశ్రయించాడు. నిడదవోలులోని సెయింట్ అన్స్ స్కూల్ ఎదురుగా ఉన్న డి. ఎం. ఇంట్లోనూ ఏసిబి అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ డిపోలోను,నిడదవోలులోని సెయింట్ అన్స్ ఎదురుగా ఉన్న డి. ఎం. ఇంట్లోనూ కొనసాగుతున్న తనిఖీలు. ఏ. సి. బి. డి. ఎస్. పి. వి.గోపాలకృష్ణ, సి. ఐ. లు యూ. జె. విల్సన్. ప్.శ్రీనివాసరావు వారి సిబ్బంది ఈ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నారు.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *